struna tražilica

image shadow

abrazija gingive

površinska rana s krvarenjem nastala struganjem sluznice

dentalna medicina

abraziv

farmakološki aktivan dodatak zubnoj pasti koji se upotrebljava za mehaničko uklanjanje zubnoga plaka

temeljne medicinske znanosti

abrazivna vrpca

vrpca s abrazivnim česticama koja se primjenjuje za poliranje aproksimalnih dijelova ispuna

dentalna medicina

abrazivnost

svojstvo sredstva da erozivno djeluje na površinu i trenjem izaziva njezino trošenje

dentalna medicina

acanthosis nigricans

sivkasto smeđa, mrljasta zadebljanja kože ili usne šupljine koja su obično simetrično raspoređena i imaju karakterističan baršunast papuloskvamozni izgled

temeljne medicinske znanosti

acentričan

koji je izvan središta

dentalna medicina

acetilkolin

pokretačka prijenosna tvar koja vrši ulogu neurotransmitera

temeljne medicinske znanosti

acetilsalicilna kiselina

derivat salicilne kiseline koji djeluje kao analgetik i antipiretik

temeljne medicinske znanosti

aceton

bezbojna lako hlapljiva i zapaljiva tekućina karakteristična mirisa

temeljne medicinske znanosti

acidobazna ravnoteža

stanje neznatna kolebanja između kiselosti i lužnatosti u kojemu je PH-vrijednost sline između 6 i 7

temeljne medicinske znanosti