struna tražilica

image shadow

uključni potencijal

potencijal konstrukcija – elektrolit koji se mjeri neposredno nakon istodobnoga uključenja svih izvora zaštitne struje na nekoj konstrukciji

kemijsko inženjerstvo

ukopana zona

dio djelomično uronjene konstrukcije koji se nalazi ispod razine mulja

kemijsko inženjerstvo

ukupna količina klorida

svi slobodni i kemijski vezani kloridi

građevinarstvo

ukupna struja

struja koja uključuje doprinos svih anodnih i katodnih reakcija na elektrodi

kemijsko inženjerstvo

ultrazvučno čišćenje

čišćenje predmeta uronjenih u otopinu primjenom visokofrekventnih zvučnih valova

strojarstvo

uljni broj

količina lanenoga ulja koju može upiti pigment ili punilo pod određenim uvjetima

kemijsko inženjerstvo

umjetna smola

viskozna tekuća tvar koja može očvrsnuti proizvedena od jednostavnijih organskih molekula kondenzacijom ili polimerizacijom

kemijsko inženjerstvo

unesena tekućina

tekućina koja se unosi u otopinu zajedno s predmetom

strojarstvo

upijanje

ulazak atoma, molekula ili iona u smjesu čvrste, tekuće ili plinovite faze

kemijsko inženjerstvo

uporabljivost

svojstvo građevine da se održi u stanju koje omogućuje njezinu normalnu uporabu

građevinarstvo