struna tražilica

image shadow

slana komora

uređaj za laboratorijsko ispitivanje atmosferske korozije metalnih materijala u slanoj magli kojim se simulira korozijski utjecaj morske atmosfere

kemijsko inženjerstvo

slijeganje

nakupljanje taloga na dnu limenke premaznoga materijala

kemijsko inženjerstvo

slijepa katoda

katoda koja se upotrebljava u otopinama za elektroprevlačenje

kemijsko inženjerstvo

slitina otporna na koroziju

slitina koja se odlikuje posebno visokom otpornošću na koroziju namijenjena primjeni u jako korozivnome okolišu

temeljne tehničke znanosti

slobodni cijanid

koncentracija cijanidnih iona ili istovrijedni cijanid koji ne čini složene ione s metalima u otopini

strojarstvo

slobodni kloridi

kloridi u pornoj vodi betona koji utječu na koroziju armature jer nisu kemijski vezani u spojeve

građevinarstvo

sloj premaza

kontinuirani jednokratni nanos premaznoga materijala

kemijsko inženjerstvo

slojni inhibitor

korozijski inhibitor koji na površini metala stvara tanak zaštitni sloj izgrađen od adsorbiranih inhibitorskih molekula

kemijsko inženjerstvo

složena konstrukcija

cjelina koju čine zaštićena konstrukcija i jedna stalna konstrukcija ili više njih koje zbog sigurnosnih ili tehničkih razloga ne mogu biti električno odvojene

kemijsko inženjerstvo

složena sol

sol koja sadržava dva tipa metalnih iona od kojih se jedan tip iona nakon otapanja soli ne pojavljuje u obliku slobodnih iona u otopini

strojarstvo