struna tražilica

image shadow

obradba u bubnju

obradba većega broja manjih metalnih predmeta u rotirajućemu bubnju

strojarstvo

obraslina

sloj na konstrukciji nastao obrastanjem

kemijsko inženjerstvo

obrastanje

prekrivanje čvrstih površina biljnim i životinjskim organizmima u moru ili slatkoj vodi

kemijsko inženjerstvo

odcinčavanje

selektivna korozija kojom se otapa cink iz mjedi

kemijsko inženjerstvo

odlamanje

razdvajanje dijelova ili cijeloga zaštitnog sloja od površine konstrukcijskoga elementa

građevinarstvo

odmašćivanje

uklanjanje masnoća i ulja s površine

strojarstvo

odmašćivanje otapalom

uklanjanje masti i ulja s površine uranjanjem u organsko otapalo

strojarstvo

odmašćivanje parom

odmašćivanje kondenzacijom para otapala na predmetu koji se čisti

strojarstvo

održavanje

ukupnost postupka koji osiguravaju trajnost i uporabivost građevine

građevinarstvo

odušak

djelomično ukopana okomita cijev postavljena uz anodu koja omogućuje izlazak plina razvijenoga u elektrokemijskoj reakciji tijekom rada sustava katodne zaštite

kemijsko inženjerstvo