struna tražilica

image shadow

katodna reakcija

elektrokemijska reakcija u kojoj elektroni prelaze s elektrode na kemijsku vrstu u elektrolitu

kemijsko inženjerstvo

katodna struja

struja koja uključuje doprinos svih katodnih elektrokemijskih reakcija koje se odvijaju na elektrodi

kemijsko inženjerstvo

katodna Tafelova konstanta

omjer raspona potencijala u katodnome području i odgovarajućega raspona logaritma gustoće struje

kemijsko inženjerstvo

katodna zaštita

elektrokemijska zaštita od korozije negativnom polarizacijom metalne konstrukcije kojom se korozijska brzina smanjuje do tehnološki prihvatljive vrijednosti

kemijsko inženjerstvo

katodni inhibitor

korozijski inhibitor koji usporava katodnu korozijsku reakciju

kemijsko inženjerstvo

katodni sloj

površinski sloj otopine u dodiru s katodom različita sastava u odnosu na veći dio otopine

strojarstvo

katodni Tafelov pravac

ravni dio polarizacijske krivulje dobivene negativnom polarizacijom metala najmanje 50 mV od potencijala otvorenoga strujnog kruga

kemijsko inženjerstvo

katodno čišćenje

elektrolitsko čišćenje pri kojemu je metalni predmet koji se čisti katoda

strojarstvo

katodno odvajanje

prestanak prianjanja između sloja premaza i podloge koji nastaje kao posljedica djelovanja katodne zaštite

kemijsko inženjerstvo

katodno područje

dio metalne površine koji djeluje kao katoda

kemijsko inženjerstvo