struna tražilica

image shadow

ionska izmjena

reverzibilni proces pri kojemu se ioni izmjenjuju između čvrste i tekuće faze bez bitnih strukturnih promjena u čvrstoj fazi

strojarstvo

ionsko prevlačenje

fizičko nanošenje prevlake iz parne faze pri kojemu su površina podloge i/ili nataloženi sloj podvrgnuti udaru čestica visoke energije radi praćenja ili izmjene svojstava nastale prevlake

strojarstvo

IR pad

napon nastao kao posljedica prolaska struje kroz sastavnicu elektrokemijskoga članka koja djeluje kao omski otpornik

kemijsko inženjerstvo

isključni potencijal

potencijal konstrukcija – elektrolit koji se mjeri neposredno nakon istodobnoga isključenja svih izvora zaštitne struje na određenoj konstrukciji

kemijsko inženjerstvo

iskorištenost struje

dio ukupne struje koja se djelotvorno upotrebljava u elektrokemijskome postupku u skladu s Faradayevim zakonima elektrolize

strojarstvo

ispitivač poroznosti

električni uređaj za pronalaženje šupljina i oštećenja u suhome sloju premaza koji radi na načelu nametnja napona na sloj i oglašivanja alarma pri određenoj jakosti električne struje propuštenoj kroz sloj

kemijsko inženjerstvo

ispitivanje stepeničastom promjenom elektrodnoga potencijala

elektrokemijsko ispitivanje pri kojemu se elektrodni potencijal mijenja stupnjevito u vremenu na zadani način

kemijsko inženjerstvo

ispitivanje stepeničastom promjenom elektrodnoga potencijala jednakim korakom

ispitivanje promjenom elektrodnoga potencijala pri kojemu su promjena i trajanje potencijala jednaki za svaki pomak

kemijsko inženjerstvo

ispitivanje stepeničastom promjenom struje

elektrokemijsko ispitivanje pri kojemu se struja mijenja stupnjevito u vremenu na zadani način

kemijsko inženjerstvo

ispitivanje stepeničastom promjenom struje jednakim korakom

ispitivanje promjenom struje pri kojemu su promjena i trajanje struje jednaki za svaki pomak

kemijsko inženjerstvo