struna tražilica

image shadow

difuzijski sloj

sloj elektrolita na površini elektrode u kojemu je koncentracija određene tvari različita od koncentracije iste tvari u masi otopine

kemijsko inženjerstvo

difuzijsko upravljanje

ograničenje korozijske brzine zbog ograničene brzine difuzije elemenata korozijske reakcije prema metalnoj površini ili od metalne površine

kemijsko inženjerstvo

dijagram potencijal ̶ pH

grafički prikaz ovisnosti elektrodnoga potencijala o pH-vrijednosti elektrolita na kojemu su vidljiva područja termodinamičke postojanosti različitih kemijskih vrsta u sustavu metal – elektrolit

kemijsko inženjerstvo

disperzija

sustav u kojemu su čestice raspršene u cjelovitoj fazi drukčijega kemijskog sastava ili agregacijskog stanja

kemija

disperzijska prevlaka

prevlaka koja sadržava metalne ili nemetalne čestice

strojarstvo

disperzivno sredstvo

dodatak koji potpomaže raspršivanje čvrstih čestica u tekućoj fazi premaznoga materijala i učvršćuje tako nastalu suspenziju

kemijsko inženjerstvo

disperzivno sredstvo

materijal koji povećava postojanost suspenzije čestica u tekućemu mediju

strojarstvo

dodatak

tvar koja se dodaje premaznomu materijalu radi promjene njegovih svojstava

kemijsko inženjerstvo

dodatak betonu

materijal koji se dodaje u malim količinama tijekom miješanja betona kako bi se promijenila njegova svojstva u svježemu ili očvrsnulomu stanju

građevinarstvo

dodatak otapalu

hlapljiva tekućina koja nije otapalo, ali se može dodati otapalu bez štetnih utjecaja na premazni materijal

kemijsko inženjerstvo