struna tražilica

image shadow

alfa-željezo

kristalni oblik željeza s obujamski centriranom kubnom građom koji je stabilan ispod 906 °C

temeljne tehničke znanosti

alitacija

prevlačenje čeličnih predmeta aluminijskim slitinama difuzijskom obradbom

strojarstvo

alkalno-agregacijska reakcija

kemijska reakcija između alkalnih hidroksida u cementu i agregata

građevinarstvo

alkalno-silikatna reakcija

alkalno-agregacijska reakcija između alkalnih hidroksida u cementu i silikatnih sastojaka agregata

građevinarstvo

alkidna smola

umjetna smola koja nastaje reakcijom karboksilnih kiselina s poliolima

kemijsko inženjerstvo

aluminijska boja

boja koja sadržava aluminijeve čestice te poprima metalni izgled nakon sušenja

kemijsko inženjerstvo

aluminiranje

postupak proizvodnje aluminijeve difuzijske prevlake na čeliku, nehrđajućemu čeliku ili niklovim slitinama difuzijom aluminijevih para u površinu osnovnoga metala

strojarstvo

aminosmola

umjetna smola koja nastaje kondenzacijom ureje, melamina ili derivata, kao što je benzoguanamin s formaldehidom

kemijsko inženjerstvo

anionaktivno sredstvo za močenje

sol organske kiseline koja ionizacijom daje hidrofilno-hidrfobne anione

kemijsko inženjerstvo

anionski deterdžent

sredstvo za čišćenje koje stvara nakupine negativno nabijenih iona s koloidnim svojstvima

strojarstvo