struna tražilica

image shadow

zalet fotona

omjer Planckove konstante i valne duljine pripadnoga elektromagnetskog zračenja

fizika

zalet tlaka zračenja

iznos zaleta koji svjetlost ili neko drugo elektromagnetsko zračenje predaje tijelu na koje pada, a razmjeran je energiji koju nosi zračenje

fizika

zamah

veličina koja opisuje rotaciju čestice ili tijela, vektorski umnožak vektora položaja čestice i vektora zaleta

fizika

zamjena

zamjena manjega atoma u kristalnoj strukturi većim atomom čiji je doprinos intenzitetu difrakcijskih maksimuma bitno veći što olakšava određivanje prostorne grupe kristala

fizika

zamjena atoma

uvođenje zamjenskoga atoma umjesto matičnoga atoma na položaj određen prostornom skupinom kristala

fizika

zamjenska primjesa

strani atom u kristalu koji zamjenjuje matični atom na položaju određenome prostornom skupinom kristala

fizika

zaostatak

vrijeme ili kut za koji jedna periodična veličina ili pojava kasni za drugom

fizika

zapinjanje dislokacije

sprečavanje gibanja dislokacije u kristalu

fizika

zapinjanje na granici kristalita

onemogućivanje gibanja dislokacija zaustavljanjem na granicama kristalita kojim se povećava čvrstoća metala ili slitina pri mehaničkoj deformaciji

fizika

zaposjednutost

udio mogućih položaja u kristalnoj strukturi predviđenih prostornom grupom na kojima se nalaze atomi zadanoga kemijskog elementa

fizika