struna tražilica

image shadow

tanka leća

optička leća čija je najveća debljina mala u usporedbi s promjerom leće i za koju vrijedi Gaussova aproksimacija

fizika

tanki film

sloj materijala nanometarske debljine

fizika

taon

elementarna čestica iz skupine leptona

fizika

taonski neutrino

elementarna čestica slična elektronskomu neutrinu koja je lepton treće generacije

fizika

Taylorov red

beskonačan red derivacija različitog stupnja i pripadnih koeficijenata koji predstavlja određenu funkciju

fizika

tehnička atmosfera

izvansustavna jedinica za tlak

fizika

tehnika ljepljive trake

tehnika s pomoću koje se skidanjem jednoga sloja atoma ugljika s masivnoga uzorka grafita dobiva grafen

fizika

tekstura

usmjerena orijentacija kristalita oblika pločica ili iglica u kompaktnom polikristalnom uzorku

fizika

tekuće stanje

agregacijsko stanje tvari čije su značajke laka promjena oblika i vrlo mala stlačivost, pri čemu tvar poprima oblik posude, ali ima slobodnu površinu

fizika

tekući kristal

stanje nekih tekućina, sastavljenih od duguljastih ili plosnatih molekula, u kojemu postoji određeni stupanj pravilne prostorne i orijentacijske uređenosti molekula

fizika