struna tražilica

image shadow

obujam

mjera prostora koji zauzima neko trodimenzijsko tijelo

fizika

očuvanje električnoga naboja

temeljna zakonitost prema kojoj je ukupan zbroj svih električnih naboja u zatvorenome sustavu stalan

fizika

očuvanje energije

temeljno načelo koje izriče da se unutar zatvorenoga sustava razne vrste energije mogu pretvarati jedna u drugu, pri čemu ukupna energija sustava ostaje stalnom

fizika

očuvanje zaleta

temeljni zakon u klasičnoj mehanici prema kojem u izoliranom sustavu ukupni zalet ostaje konstantan

fizika

očuvanje zamaha

zakon očuvanja prema kojemu ukupan zamah u izoliranome sustavu ostaje konstantan

fizika

očvršćivanje

postupak kojim se povećava čvrstoća materijala

fizika

očvršćivanje obradbom

plastična deformacija kovina i slitina iznad granice elastičnosti kojom se postiže veća tvrdoća tvari

fizika

očvršćivanje starenjem

toplinski postupak u kojemu se tijekom raspada čvrste otopine poboljšavaju mehanička svojstva slitine

fizika

očvršćivanje česticama

smanjenje plastične deformacije odnosno povećanje čvrstoće čvrstoga tijela prisutnošću jednoliko raspoređenih čestica neke tvari u tijelu, čime se sprečava gibanje dislokacija

fizika

očvršćivanje povećanjem topljivosti

legiranje u kojemu se osnovnomu metalu dodaju drugi metali što uzrokuje naprezanja kristalne rešetke nastale čvrste otopine uslijed čega se povećava čvrstoća slitine

fizika