struna tražilica

image shadow

latentna toplina

toplina koju neka količina tvari mora predati okolini ili je iz nje primiti da bi prešla u drugo agregacijsko stanje

fizika

latentna toplina isparavanja

omjer topline potrebne da neka tvar na temperaturi vrelišta prijeđe vrenjem iz tekućega u plinovito agregacijsko stanje i mase te tvari

fizika

latentna toplina taljenja

omjer topline potrebne da neka tvar taljenjem na temperaturi tališta prijeđe iz čvrstoga u tekuće agregacijsko stanje i mase te tvari

fizika

lateralna razlučivost ultrazvučnoga oslikavanja

najmanja udaljenost između dviju reflektirajućih površina okomito na smjer širenja ultrazvučnog vala

fizika

Laueova metoda

difrakcijska metoda s pomoću koje se na ravnome filmu dobiva slika mirnoga kristala obasjana polikromatskim rendgenskim zračenjem

fizika

Laueova slika

rendgenska difrakcijska slika kristala dobivena Laueovom metodom

fizika

lavinasti proboj

naglo povećanje električne struje u materijalu koji je inače izolator ili poluvodič

fizika

Leclanchéov članak

galvanski izvor istosmjernoga napona

fizika

ledište

temperatura pri kojoj tekućina pri standardnome tlaku prelazi iz tekućega u čvrsto agregacijsko stanje

interdisciplinarne prirodne znanosti

Lennard-Jonesova potencijalna energija

potencijalna energija međudjelovanja dviju čestica koja je karakteristična za van der Waalsove međuatomske i međumolekulske sile

fizika