struna tražilica

image shadow

kanali reakcije

načini odvijanja nuklearne reakcije za isti par projektila i mete koji su ostvarivi u zadanim uvjetima i dopušteni zakonima očuvanja

fizika

kandela

osnovna jedinica sustava SI za svjetlosnu jakost

interdisciplinarne tehničke znanosti

kaos

skup znanstvenih teorija o ponašanju dinamičkih sustava određenom nelinearnim silama

fizika

kaotična dinamika

ponašanje dinamičkoga sustava pri kojemu mala promjena početnih uvjeta može prouzročiti velike posljedice

fizika

kaotični atraktor

atraktor koji ima fraktalnu strukturu

fizika

kaotični tok

kaotično ponašanje fluida na prijelazu iz laminarnoga strujanja u turbulentno strujanje

fizika

kapacitivna komora

komora koja se upotrebljava kao dodatak eksperimentalnomu postavu dielektrične spektroskopije radi mjerenja tekućih uzoraka

fizika

kapacitivni otpor

otpor koji kondenzator pruža izmjeničnoj struji

fizika

kapilara

uska cjevčica koja ima dovoljno mali polumjer da se opažaju učinci kapilarnosti

fizika

kapilarna depresija

spuštanje razine tekućine u kapilari uronjenoj u tekućinu koja ne moči posudu

fizika