struna tražilica

image shadow

jedinični strukturni faktor

omjer amplitude zadana strukturnog faktora i zbroja odgovarajućih atomskih faktora raspršenja

fizika

jedinični vektor

vektor jediničnoga iznosa i bilo kojega smjera

fizika

jednadžba

matematički zapis povezanosti dviju ili više veličina u fizici koji iskazuje njihove uzročno-posljedične odnose

matematika

jednadžba adijabate

jednadžba krivulje koja za adijabatsku promjenu termodinamičkoga stanja plina u p,V dijagramu prikazuje ovisnost tlaka o obujmu

fizika

jednadžba gibanja

diferencijalna jednadžba ili jednadžba razlika kojom je određeno vremensko ponašanje dinamičkoga sustava

fizika

jednadžba gibanja harmonijskoga oscilatora

diferencijalna jednadžba koja povezuje harmonijsku silu na česticu i pomak čestice

fizika

jednadžba kontinuiteta

jednadžba za strujanje fluida koja iskazuje da je protok fluida kroz cijev stalan te da je brzina strujanja veća što je cijev uža

fizika

jednadžba konjugacije za leću

jednadžba koja u geometrijskoj optici povezuje položaj slike, položaj predmeta i žarišnu daljinu leće

fizika

jednadžba konjugacije za zrcalo

jednadžba koja u geometrijskoj optici povezuje udaljenost predmeta, udaljenost slike i žarišnu daljinu zrcala

fizika

jednadžba razlika

jednadžba kojom se zadaje ponašanje sustava tako da se iz poznate vrijednosti veličine u nekome ranijem trenutku odredi njezina vrijednost u zadanome kasnijem trenutku

fizika