struna tražilica

image shadow

Debye-Scherrerova kamera

valjkasta kamera za dobivanje rendgenske difrakcijske slike valjkasta polikristalnog uzorka

fizika

Debyeev temperaturni faktor

množitelj u izrazu za strukturni faktor kojim se uzima u obzir titranje atoma u kristalu u rendgenskoj difrakciji

fizika

deceleracija

gibanje s ubrzanjem koje ima smjer suprotan od smjera brzine

fizika

decibel

bezdimenzijska jedinica za razinu koja je deset puta manja od bela

fizika

decimalni nižekratnik jedinice

jedinica koja se dobiva množenjem druge jedinice faktorom koji je negativna cjelobrojna potencija od deset

fizika

decimalni sustav

sustav bilježenja brojeva na temelju baze 10

matematika

decimalni višekratnik jedinice

jedinica koja se dobiva množenjem druge jedinice faktorom koji je pozitivna cjelobrojna potencija od deset

fizika

decimetar

jedinica za duljinu koja je deset puta manja od metra

fizika

defekt kristala

odstupanje od prostornoga periodičnog rasporeda atoma ili iona u kristalu

fizika

defekt mase

razlika između zbroja masa čestica koje su postojale prije reakcije i masa čestica nakon reakcije

fizika