struna tražilica

image shadow

centimetar

jedinica za duljinu koja je sto puta manja od metra

fizika

centralna simetrija

simetrija kojom se odlikuje ravninski lik ako njegova slika ostaje nepromijenjena nakon zaokreta oko neke točke u ravnini lika za kut od 180°

fizika

centralni sudar

sudar dviju kugla u kojemu se pravci gibanja obiju kugla prije i poslije sudara podudaraju s pravcem koji spaja njihova središta

fizika

centrifugalna sila

inercijska sila usmjerena od središta kružnice prema van koja djeluje na česticu u sustavu koji se kružno giba

fizika

centripetalna sila

sila koja je usmjerena prema središtu zakrivljenosti staze i pri krivocrtnome gibanju čestici daje centripetalno ubrzanje

fizika

centripetalno ubrzanje

ubrzanje koje je pri kružnome gibanju čestice usmjereno prema središtu kružnice, a iznosom je jednako umnošku kutne i obodne brzine

fizika

centrosimetrični kristal

kristal s centrom simetrije

fizika

Ceres

patuljasti planet koji je najveće tijelo asteroidnog pojasa

fizika

CERN

europski laboratorij za visokoenergijsku fiziku čestica

fizika

cezijev sat

atomski sat za mjerenje vremena s pomoću atomskih prijelaza cezija

fizika