struna tražilica

image shadow

čip

integrirani krug koji čine pločica od poluvodičkoga materijala i na nju naneseni minijaturni elektronički elementi

fizika

čornobiljska katastrofa

nesreća u Čornobilju u Ukrajini 1986. godine u kojoj je u eksploziji potpuno uništen nuklearni reaktor, a mnoge su osobe poginule ili teško ozračene

fizika

čujna frekvencija

zvučna frekvencija u području čujnoga raspona

fizika

čunjosječnica

krivulja koja nastaje presijecanjem uspravnoga dvostrukog stošca ravninom

matematika

čvor recipročne rešetke

točka u recipročnoj rešetki koja predočuje skup mrežnih ravnina kristala i čija je udaljenost od ishodišta recipročne rešetke okomita na skup mrežnih ravnina u kristalu i recipročna međumrežnomu razmaku skupa mrežnih ravnina u kristalu

fizika

čvor rešetke

točka kristalne rešetke koja predočuje strukturni motiv

fizika

čvorne krivulje

skup krivulja koje povezuju sve točke na kojima se događa destruktivna interferencija u dvodimenzijskome prostoru

fizika

čvorne plohe

skup ploha koje povezuju sve točke na kojima se događa destruktivna interferencija u trodimenzijskome prostoru

fizika

čvorovi stojnoga vala

točke elastičnoga sredstva koje u stojnome valu uopće ne titraju

fizika

čvrsta otopina

stastistički homogena prostorna raspodjela atoma ili iona kemijskog elementa odnosno kemijskog spoja otopljenog u kristalnoj strukturi drugog kemijskog elementa odnosno kemijskog spoja, otapala

fizika