struna tražilica

image shadow

adijabatski proces

termodinamički proces u kojemu nema izmjene topline između sustava i okoline

fizika

aerodinamički uzgon

sila koja pri gibanju tijela kroz plin ili strujanju plina oko mirnoga tijela u polju sile teže nastaje zbog razlike tlakova na gornjoj i donjoj strani tijela

fizika

aerodinamika

grana mehanike fluida koja proučava strujanje plinova i gibanje tijela kroz plinove

fizika

aerosol

čestice raspršene u Zemljinoj atmosferi koje smanjuju optičku prozirnost

fizika

aerostatika

grana mehanike fluida koja se bavi tlakovima i ravnotežom sila u plinovima koji miruju

fizika

agregacijsko stanje

strukturni oblik u kojemu se pojavljuje tvar

fizika

akcijski potencijal

vremenska promjena napona na staničnoj membrani prouzročena podražajem

fizika

akrecija

prirast mase svemirskoga tijela zbog gravitacijskoga privlačenja okolne tvari

fizika

akromatična leća

optička leća na kojoj ne dolazi do kromatske aberacije

fizika

aksijalna simetrija

simetrija koja je svojstvo tijela ako ono ostaje nepromijenjeno nakon vrtnje oko osi za kut 2 π/n, pri čemu je n cijeli broj

fizika