struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

ugljikove nanocjevčice

nanocjevčice heksagonske strukture slične sloju grafita smotanomu u bešavni cilindar

kemija

ugljikovodici

spojevi sastavljeni isključivo od ugljika i vodika

kemija

ukupni organski ugljik

organski ugljik koji može biti otopljen u vodi ili vezan na suspendirane čestice

kemija

ulazni mješač

uređaj u kojemu se miješanjem homogenizira papirnata smjesa neposredno prije nanošenja na beskonačno sito sekcije za oblikovanje

strojarstvo

ulazni valjak

valjak koji pokreće beskonačno sito stroja za papir

strojarstvo

ultracentrifugiranje

odjeljivanje koloidnih i submikroskopskih čestica snažnim centrifugalnim silama

kemija

ultrafiltracija

tlačni membranski proces u kojemu se otopljene tvari sorbiraju u površinu polimerne membrane

kemija

ultraljubičasta i vidljiva spektrometrija

apsorpcijska tehnika kojom se određuju funkcijske skupine iz intenziteta elektromagnetskoga zračenja koje se pri prolazu kroz analizirani uzorak djelomično apsorbiraju

kemija

ultramikroskop

mikroskop za otkrivanje koloidnih čestica veličine 0,001 − 0,1 μm

kemija

ultrazvučna ekstrakcija

kratkotrajno izlaganje uzorka frekvenciji ultrazvuka 20 – 100 kHz

kemija