struna tražilica

image shadow

tantal

kemijski element atomskoga broja 73, 6. periode i 5. skupine, gustoće 16,69 g/cm3, Mohsove tvrdoće 6,5, tališta na 3017 °C i vrelišta na 5458 °C

kemija

tapeta

proizvod od papira, kartona ili ljepenke kojim se presvlače zidovi

temeljne tehničke znanosti

tarionik

plitka laboratorijska zdjelica načinjena od materijala velike tvrdoće koja služi za usitnjavanje čvrstoga uzorka

kemija

tautomeri

izomeri organskih spojeva koji tautomerijom lagano prelaze iz jedne forme u drugu

kemija

tautomerija

premještanje vodikova atoma tijekom kemijske reakcije koje prouzročuje prelazak jednostruke kovalentne veze u dvostruku kovalentnu vezu

kemija

tehnecij

kemijski element atomskoga broja 43, 5. periode i 7. skupine, gustoće 11 g/cm3, tališta na 2157 °C i vrelišta na 4265 °C

kemija

tehnike odjeljivanja

analitičke tehnike koje se primjenjuju za koncentriranje tragova i izoliranje analita

kemija

tekuća membrana

porozna membrana od inertnoga materijala u čije je pore smješten ionski izmjenjivač otopljen u otapalu koje se ne miješa s vodom

kemija

tekuće stanje

agregacijsko stanje tvari sa svojstvom lake promjene oblika i nestlačivosti

kemija

tekućina

tvar sa stvarnim obujmom i nestalnim oblikom

kemija