struna tražilica

image shadow

radikali

molekulske vrste s nesparenim elektronima

kemija

radikalski parovi

dva radikala smještena blizu jedan drugomu ako su u čvrstoj ili plinovitoj fazi ili unutar zajedničkoga kaveza otapala ako su u otopini

kemija

radioaktivni raspad

spontano emitiranje alfa-čestica ili beta-čestica iz tvari pri čemu kemijski elementi prelaze iz jednih u druge uz oslobađanje kinetičke energije emitiranih čestica

kemija

radiokemija

grana kemije koja proučava radioaktivne tvari

kemija

radionuklid

radioaktivni nuklid

kemija

radna elektroda

glavna elektroda kod dinamičkih metoda sučeljenih faza

kemija

radne otopine

otopine za pripravu umjerne krivulje dobivene razrjeđivanjem temeljne standardne otopine

kemija

radno područje

interval između donje i gornje granice koncentracije analita unutar kojega analitički postupak ima zadovoljavajuću preciznost, točnost i linearnost

kemija

radon

kemijski element atomskoga broja 86, 6. periode i 18. skupina, gustoće 0,0097 g/cm3, tališta na ‒71,15 °C i vrelišta na ‒61,85 °C

kemija

rafiniranje

ujednačivanje veličine vlakana mehaničkom obradbom vlaknaste kaše prije nanošenja na beskonačno sito stroja za papir

kemijsko inženjerstvo