struna tražilica

image shadow

iminoskupina

funkcijska skupina koja sadržava dušikov atom na koji je vezan vodikov atom s dvjema slobodnim valencijama koje mogu tvoriti dvostruku kovalentnu vezu s drugom skupinom

kemija

indij

kemijski element atomskoga broja 49, 5. periode i 13. skupine, gustoće 7,31 g/cm3, tališta na 157 °C i vrelišta na 2080 °C

kemija

indikatori

kemijske tvari koje mijenjaju fizikalno svojstvo u području točke ekvivalencije

kemija

indikatorska elektroda

elektroda čiji potencijal ovisi o aktivitetu jedne ili više vrsta koje su u kontaktu s površinom njezina osjetilnog dijela

kemija

inertna elektroda

elektroda koja ne sudjeluje u reakciji s redoks-parom koji formira njezin potencijal

kemija

informacijska entropija

mjera nesigurnosti informacije

kemija

informacijska tehnologija

skup postupaka uporabom elektroničkih računala koji uključuju prikupljanje, pohranu, razdiobu i prijenos informacija

kemija

infracrvena spektroskopija

spektroskopska tehnika određivanja strukture ili koncentracije tvari na temelju apsorpcije infracrvenoga zračenja

kemija

inhibicija

produljenje vremena ili zaustavljanje reakcije tvarima koje prividno ne sudjeluju u reakciji

kemija

inkluzijski spojevi

spojevi u kojima molekule domaćina tvore šupljinu u koju se smještaju molekule gosta i pritom domaćin i gost nisu međusobno vezani kovalentnim vezama

kemija