struna tražilica

image shadow

heteroalkeni

alkeni u kojima je jedan od ugljikovih atoma u dvostrukoj vezi zamijenjen heteroatomom

kemija

heteroareni

areni u kojima je barem jedan ugljikov atom zamijenjen heteroatomom, a sačuvan je aromatski sustav

kemija

heteroarilne skupine

skupine dobivene iz heteroarena uklanjanjem vodikova atoma s bilo kojega atoma u prstenu

kemija

heteroarini

arini u kojima je barem jedan ugljikov atom zamijenjen heteroatomom, a sačuvan je aromatski sustav

kemija

heterociklički spojevi

ciklički spojevi koji osim ugljika sadržavaju i druge elemente

kemija

heterociklilna skupina

jednovalentna skupina dobivena uklanjanjem vodikova atoma s bilo kojega atoma prstena heterocikličkoga spoja

kemija

heterodieni

dieni u kojima je barem jedan nezasićeni ugljikov atom zamijenjen heteroatomom

kemija

heterogena reakcija

reakcija u kojoj su reaktanti u različitim agregacijskim stanjima

kemija

heterogene membrane u čvrstome stanju

membrane koje sadržavaju aktivnu tvar i inertnu maticu

kemija

heterogeni proces

izmjena elektrona između čvrste elektrode i otopine analita

kemija