struna tražilica

image shadow

heteroarini

arini u kojima je barem jedan ugljikov atom zamijenjen heteroatomom, a sačuvan je aromatski sustav

kemija

heterociklički spojevi

ciklički spojevi koji osim ugljika sadržavaju i druge elemente

kemija

heterociklilna skupina

jednovalentna skupina dobivena uklanjanjem vodikova atoma s bilo kojega atoma prstena heterocikličkoga spoja

kemija

heterodieni

dieni u kojima je barem jedan nezasićeni ugljikov atom zamijenjen heteroatomom

kemija

heterogena reakcija

reakcija u kojoj su reaktanti u različitim agregacijskim stanjima

kemija

heterogene membrane u čvrstome stanju

membrane koje sadržavaju aktivnu tvar i inertnu maticu

kemija

heterogeni proces

izmjena elektrona između čvrste elektrode i otopine analita

kemija

heterokumuleni

kumuleni u kojima je barem jedan ugljikov atom u sustavu kumuliranih veza zamijenjen heteroatomom

kemija

Heynsovi produkti

derivati 2-amino-2-amino-2-deoksialdoze koji nastaju Heynsovim pregrađivanjem

kemija

Heynsovo pregrađivanje

reakcija ketoze i amino-skupine aminokiselina ili proteina

kemija