struna tražilica

image shadow

geometrijska izomerija

stereoizomerija u kemijskim spojevima koji sadržavaju atome međusobno povezane dvostrukom vezom, a na svaki atom vezan je supstituent na istim ili suprotnim stranama dvostruke veze

kemija

germanij

kemijski element atomskoga broja 32, 4. periode i 14. skupine

kemija

germilideni

karbenski analozi germanija

kemija

Gibbsova slobodna energija

energija oslobođena ili apsorbirana u povrativome procesu pri konstantnome tlaku i temperaturi

kemija

glasnička ribonukleinska kiselina

ribonukleinska kiselina koja prenosi informacije za biosintezu proteina

kemija

glavni kvantni broj

broj koji određuje energiju pojedine skupine bliskih energija

kemija

glavnina otopine

veći dio elektrolizirane otopine čija se svojstva znatno razlikuju od svojstava otopine neposredno uz površinu radne ili indikatorske elektrode

kemija

gliceraldehid

najjednostavniji monosaharid koji sadržava jedan asimetrični ugljikov atom s dvama enantiomerima te predstavlja konfiguracijsku osnovu za označivanje ostalih ugljikohidrata

kemija

gliceridi

esteri glicerola i masnih kiselina široko rasprostranjeni u prirodi

kemija

glicerol

najjednostavniji polialkohol koji sadržava tri hidroksilne skupine

kemija