struna tražilica

image shadow

fazni prijelaz

povrativi prijelaz jednoga agregacijskog stanja u drugo istoga kemijskog sastava pri određenoj temperaturi i tlaku

kemija

fenestrani

spiro-spojevi u kojima mostovi ugljikovih atoma povezuju α-položaje i α'-položaje

kemija

fenilalanin

esencijalna aromatska aminokiselina, analgetskoga i antidepresivnoga učinka, koja se upotrebljava u proizvodnji hrane i pića

kemija

fenoli

spojevi s barem jednom hidroksilnom skupinom na benzenskome ili drugome arenskom prstenu

kemija

fermij

kemijski element atomskoga broja 100, 7. periode i 3. skupine, tališta na 900 °C

kemija

ferocenofani

spojevi u kojima su dva prstenasta sastojka ferocena premoštena s jednim ugljikovodikovim lancem ili više njih

kemija

filtar za pranje

uređaj s tijelom ili pločom šupljikave površine na kojemu se nakon obradbe sječke u kuhaču celulozna kaša pere i izdvaja

strojarstvo

filtarski lončić

stakleni ili porculanski lončić s poroznim ili sinteriranim dnom koji služi za odjeljivanje taloga od matične otopine s pomoću vodene sisaljke

kemija

filtarski papir

obrađeni papir različitih veličina pora za odjeljivanje taloga od matične otopine filtriranjem

temeljne tehničke znanosti

filtrat

matična otopina koja je prošla kroz filtarski papir ili filtarski lončić