struna tražilica

image shadow

eksikator

posuda za čuvanje predmeta i uzoraka osjetljivih na vlagu

kemija

eksperimentalna kemijska termodinamika

mjerenje svojstva čistih tvari i smjesa te njihove promjene pri kemijskim pretvorbama

kemija

ekstenzivna veličina

veličina koja opisuje sustav i čiji je iznos razmjeran veličini sustava

kemija

ekstrahirati

provoditi ekstrakciju

kemija

ekstrakcija

selektivno odjeljivanje analita između dviju nemiješajućih faza

kemija

ekstrakcija čvrstom fazom

ekstrakcija pri kojoj se analit iz matice tekućega uzorka veže na čvrsti selektivni sorbens te se desorbira prikladnim eluensom

kemija

ekstrakcija miješalom

mikroekstrakcija čvrstom fazom u kojoj magnetno miješalo služi kao nosač sorbensa

kemija

ekstrakcija natkritičnim fluidom

ekstrakcija fluidom na temperaturi i tlaku iznad kritičnih vrijednosti

kemija

ekstrakcija otapalom

odjeljivanje sastojaka na temelju njihove relativne topljivosti u dvama različitim otapalima koja se ne miješaju

kemija

ekstrakt

sastojak dobiven ekstrakcijom