struna tražilica

image shadow

dekstrini

poli-α-ᴅ-glukozidi srednje duljine lanca dobiveni iz škroba djelovanjem amilaza

kemija

delignifikacija

uklanjanje lignina kemijskim postupkom

kemija

denzitometar

uređaj za određivanje razlučenih sastojaka u plošnoj kromatografiji mjerenjem apsorpcije ultraljubičastoga zračenja, svjetla u vidljivome području ili fluorescencije

kemija

deoksigeniranje

uklanjanje kisika iz otopine analita propuštanjem dušika kroz otopinu prije analize

kemija

deoksiribonukleinska kiselina

nukleinska kiselina sastavljena od dvaju lanaca polimera deoksiribonukleotida međusobno uvijenih u obliku dvostruke spiralne zavojnice

kemija

deoksiribonukleotidi

fosfatni esteri deoksiribonukleozida koji su građevne jedinice deoksiribonukleinskih kiselina

kemija

deoksiribonukleozidi

β-deoksiribozilni derivati pirimidinskih i purinskih baza

kemija

deoksišećeri

monosaharidi u kojima je hidroksilna skupina zamijenjena vodikovim atomom

kemija

depolarizator

tvar koja se dodaje elektrolitu u elektrokemijskome članku radi sprečavanja ekstremne vrijednosti katodnoga ili anodnoga potencijala

kemija

depsidi

međumolekulski esteri nastali iz barem dviju molekula jednakih ili različitih fenolnih benzojevih kiselina

kemija