struna tražilica

image shadow

barijev sulfat

netopljiva sol koja se u prirodi nalazi kao mineral barit

kemija

baza

kemijska vrsta ili molekulska jedinka s elektronskim parom sposobnim za stvaranje kovalentne veze s hidronom ili s praznom orbitalom neke druge jedinke

kemija

benzen

osnovni aromatski ugljikovodik

kemija

benzenijevi ioni

arenijevi ioni izvedeni iz benzena ili njegovih supstituiranih derivata

kemija

benzenoidni policiklički aromatski spojevi

policiklički aromatski spojevi koji se sastoje od dviju ili više benzenskih jezgara povezanih preko zajedničkih parova ugljikovih atoma

kemija

benzilni međuprodukti

ioni nastali oduzimanjem hidrona, hidrida ili vodika iz metilne skupine toluena ili njegovih supstituiranih derivata

kemija

berilij

kemijski element atomskoga broja 4, 2. periode i 2. skupine, zemnoalkalijski metal, gustoće 1,85 g/cm3, Mohsove tvrdoće 5,5, tališta na 1287 °C i vrelišta na 2469 °C

kemija

berkelij

kemijski element atomskoga broja 97, 7. periode i 3. skupine, gustoće 14,78 g/cm3, tališta na 986 °C i vrelišta na 2950 °C

kemija

beskonačno sito

široka i ravna mreža od nekorodirajućeg metala ili plastike sa spojenim krajevima, razapeta između ulaznoga i pogonskoga valjka, na koju se razlijeva papirnata smjesa i oblikuje sloj papirnate vrpce uz odvodnju vode

strojarstvo

beta-anomer

anomer kojemu su apsolutne konfiguracije anomernoga središta i referentnoga kiralnog atoma jednake

kemija