struna tražilica

image shadow

sferne pravokutne koordinate

koordinate sustava na sferi u kojemu se za apscisu uzima proizvoljna velika kružnica, a za ishodište koordinatnoga sustava određena točka na toj kružnici tako da se apscisa zadane točke mjeri uzduž apscise od koordinatnoga ishodišta do presjeka s lukom velike kružnice koja prolazi danom točkom i okomita je na apscisu te je ta okomica ujedno ordinata dane točke

geodezija

signatura

kartografski znak za prikaz položaja i kvalitete objekta

geodezija

simbolička signatura

signatura koja svojim oblikom podsjeća na objekt koji prikazuje

geodezija

simbolika boja

primjena asocijativnosti boja za prikaz različitih objekata

geodezija

sinoptička meteorološka karta

tematska karta na kojoj su prikazane vremenske prilike na širemu području u određenome trenutku

geodezija

sintezna karta

tematska karta na kojoj su prikazana različita stanja i pojave kao cjelina na osnovi niza elemenata koji ih određuju i koji nisu prikazani zasebno

geodezija

sitno mjerilo

mjerilo u kojemu se na listu karte prikazuju velika područja

geodezija

sitotisak

otisak nastao postupkom sitotiska

geodezija

sitotisak

tiskovni postupak pri kojemu se upotrebljava sito i sitotiskarska šablona

geodezija

situacija

topografski objekti poput zgrada, prometnica, voda ili vegetacije prikazani u ravnini kartografske projekcije svojim obrisima, središnjim linijama ili točkama

geodezija