struna tražilica

image shadow

rastrirana površina

površina čiji je ton boje dobiven s pomoću rastera

geodezija

rastriranje

razlaganje višetonskoga predloška na različito velike prozirne i neprozirne površine koje u cjelini odgovaraju višetonskim vrijednostima predloška

geodezija

ravna polazna crta

polazna crta koja nastaje spajanjem prikladnih točaka kontinentalnih dijelova kopna i otoka za to određenom metodom

geodezija

razvlačenje

prilagođivanje geoprostornih podataka u ravnini transformacijom koordinata pri kojoj se koordinate svih točaka jednoga skupa podataka namještaju tako da se što bolje poklope poznati položaji nekoliko točaka iz toga skupa

geodezija

razvodnica

crta od koje se voda rastače u različite sljevove

geodezija

realna karta

karta uvjerljive realnosti izravno vidljiva kao kartografska slika

geodezija

reambulacija

unošenje novih elementa u dokument nakon njegove izradbe

geodezija

redresiranje

uklanjanje perspektivnih deformacija pojedinačne snimke prouzročenih neparalelnošću slikovne ravnine s ravninom objekta

geodezija

reducirane koordinate

pravokutne koordinate u Gauss-Krügerovoj projekciji u kojoj je linearno mjerilo uzduž srednjega meridijana manje od vrijednosti jedan

geodezija

redukcija

razlika između dviju veličina i njezino određivanje

geodezija