struna tražilica

image shadow

perspektivni prikaz

prikaz prostornih objekata u gnomonskoj projekciji

geodezija

pikiranje

obilježivanje točaka na listu katastarskoga plana ubodom pikirke pri kartiranju

geodezija

pikirka

čelična igla za pikiranje

geodezija

piksel

osnovni element digitalne rasterske slike

geodezija

plan

karta krupnijega mjerila

geodezija

plan grada

plan naselja s istaknutim imenima ulica i kućnim brojevima

geodezija

plan luke

pomorski navigacijski plan s posebno istaknutim prikazom luke

geodezija

planiglob

karta na kojoj je prikazana cjelokupna površina Zemlje ili drugoga nebeskog tijela u dvama krugovima čiji se sadržaji isključuju, a kružnice čine zajednički meridijani

geodezija

planimetar

sprava za mehaničko određivanje površina na karti

geodezija

planisfera

karta na kojoj je prikazana cjelokupna površina Zemlje ili drugoga nebeskog tijela u ovalnome obliku ili krugu

geodezija