struna tražilica

image shadow

kartograf

osoba koja se bavi kartografijom

geodezija

kartografija

disciplina koja se bavi zasnivanjem, izradbom, promicanjem i proučavanjem karata

geodezija

kartografika

znakovni sustav za prikazivanje prostornih objekata na kartama

geodezija

kartografiranje

izradba sastavljačkoga izvornika karte

geodezija

kartografska generalizacija

apstrakcija kojom se sadržaj karte prilagođuje mjerilu ili svrsi izabiranjem, pojednostavnjivanjem, sažimanjem, pomicanjem i pojmovnom pretvorbom

geodezija

kartografska informacija

informacija o položaju objekata, stanja ili pojava na površini Zemlje ili drugome nebeskom tijelu dobivena kartografskim metodama

geodezija

kartografska komunikacija

komunikacija između kartografa i korisnika karte

geodezija

kartografska mreža

slika koordinatnih linija u projekcijskoj ravnini

geodezija

kartografska pisma

tipovi slova koji se primjenjuju na karti i koji ispunjavaju posebne grafičke uvjete kartografskoga prikaza

geodezija

kartografska priprema

prikupljanje i vrednovanje kartografskih izvornika za izradbu karte

geodezija