struna tražilica

image shadow

horizontala

pravac u danoj točki okomit na vertikalu

geodezija

horizontalna ravnina

ravnina okomita na vertikalu

geodezija

Hrvatska osnovna karta

osnovna topografska karta u službenoj uporabi u Republici Hrvatskoj u mjerilu 1 : 5 000 ili 1 : 10 000

geodezija

Hrvatski terestrički referentni sustav 96

temeljni geodetski koordinatni sustav u službenoj uporabi u Republici Hrvatskoj

geodezija

Hrvatsko kartografsko društvo

strukovna udruga kartografa i drugih osoba koje se bave kartografijom i srodnim područjima

geodezija