struna tražilica

image shadow

geografska dužina

kut između ravnine početnoga meridijana i ravnine meridijana zadane točke

geodezija

geografska karta

karta na kojoj je matematički određen, poopćeni prikaz u ravnini položaja, stanja i ovisnosti različitih prirodnih i društvenih pojava na Zemljinoj površini, izabranih u skladu s namjenom karte

geodezija

geografska mreža

mreža meridijana i paralela na plohi kojom se aproksimiraju Zemlja, nebeska tijela i nebeski svod

geodezija

geografska širina

kut od ekvatorske ravnine do smjera normale na Zemljinu sferu kroz danu točku

geodezija

geografske koordinate

skupni podatak o geografskoj širini i geografskoj dužini kojega mjesta na Zemlji

geodezija

geografski koordinatni sustav

koordinatni sustav u kojemu je položaj točke na Zemljinoj sferi određen s pomoću geografskih koordinata

geodezija

geografski pol

točka u kojoj Zemljina rotacijska os siječe Zemljinu površinu

geodezija

geografski položaj

geoprostor kojemu se može odrediti položaj u geografskome koordinatnom sustavu

geodezija

geografski sjever

smjer određen meridijanom koje točke na Zemljinoj površini prema sjevernome polu

geodezija

geografsko ime

ime za objekt na Zemlji

geodezija