struna tražilica

image shadow

boja

grafička varijabla koju određuju jarkost, ton i zasićenost

geodezija

broj koordinatnoga sustava

broj koji označuje koordinatni sustav u koji je preslikana meridijanska zona i koji se stavlja ispred ordinate točke

geodezija

brojčano mjerilo

mjerilo karte dano kao omjer ili razlomak

geodezija