struna tražilica

image shadow

proizvođač

svatko čije djelatnosti proizvode otpad, tzv. primarni proizvođač i/ili svatko tko se bavi predobradom, miješanjem ili drugim operacijama koje dovode do promjene prirode ili sastava tog otpada

terminološke norme

projekcijsko povećanje

iznos povećanja slike

terminološke norme

projekt

jedinstveni proces koji se sastoji od skupa usklađenih i upravljanih radnja, s datumima početka i završetka koje se poduzimaju kako bi se postigao cilj u skladu s posebnim zahtjevima, uključujući i ograničenja u vremenu, troškovima i resursima

terminološke norme

prolazna situacija

situacija čije je trajanje kraće od vijeka konstrukcije, a postoji velika vjerojatnost njena nastanka

terminološke norme

promjer struka ubrizgača goriva

promjer ubrizgača koji određuje njegov suosni smještaj u motoru

terminološke norme

propelant

deflagirajući eksploziv koji se koristi za pogon ili za usporenje vučne sile projektila

terminološke norme

propis

dokument koji sadržava obvezatna zakonska pravila, a donosi ga upravno tijelo

terminološke norme

propusnost vodene pare

masa vodene pare u gramima koja prođe kroz materijal po četvornome metru tijekom 24 sata, po milimetru debljine pod određenim uvjetima temperature i vlažnosti

terminološke norme

propuštanje

proces kojim se kemikalija i/ili mikroorganizam kreće kroz porozne materijale, šavove, rupice od igle, ili druge nedostatke u materijalu na nemolekularnoj razini

terminološke norme

propuštanje prema unutra

omjer koncentracije ispitnih čestica u odijelu i u ispitnoj komori izražen u postotcima

terminološke norme