struna tražilica

image shadow

Program pomoći Zajednice državama srednje i istočne Europe

pretpristupni programi koje financira Europska unija radi pomoći državama srednje i istočne Europe u njihovim pripremama za pristupanje Europskoj uniji

program poštivanja propisa o tržišnome natjecanju

interna politika poduzetnika usmjerena na osiguravanje poštivanja propisa o zaštiti tržišnoga natjecanja u njegovu poslovanju na tržištu

pravo

program potpore

program kojim se bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama korisnicima državne potpore, koji nisu unaprijed određeni, dodjeljuju pojedinačne državne potpore

pravo

program stabilnosti

godišnji plan i prognoza koje priprema vlada svake države članice čija je valuta euro u sklopu Pakta o stabilnosti i rastu, a koji sadržavaju srednjoročne ciljane proračunske pozicije i omjer duga i BDP-a, daju procjene očekivanih gospodarskih kretanja koja se tiču rasta, zaposlenosti i inflacije, utvrđuju mjere fiskalne politike i drugih ekonomskih politika, te sadržavaju analizu utjecaja promjena glavnih pretpostavaka na proračunske pozicije i stanje državnoga duga

pravo

Program za podršku politici primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija

sastavnica Okvirnoga programa za tržišno natjecanje i inovacije usmjerena poticanju građana, vlada, tvrtki te posebno malog i srednjeg poduzetništva na širu primjenu inovativnih usluga temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i korištenju digitalnih sadržaja

pravo

Program za poduzetništvo i inovacije

sastavnica Okvirnoga programa za tržišno natjecanje i inovacije usmjerena poticanju razvojnih i inovacijskih kapaciteta malih i srednjih poduzeća, proizvodnje inovativnih proizvoda i korištenja obnovljivih izvora energije

pravo

proizvod

svaka roba ili usluga, uključujući nekretnine, prava i obveze

pravo

proizvođač

osoba koja je izradila gotov proizvod, proizvela sirovinu, samostalni ili nesamostalni dio ugrađen u gotov proizvod te osoba koja se obilježavanjem proizvoda svojim imenom, žigom ili kakvim drugim znakom raspoznavanja tako predstavlja

pravo

Projekt CARE – Reguliranje konzularne pomoći građanima u Europi

projekt kojim se građanima države članice, koja nema diplomatsko ili konzularno predstavništvo na teritoriju treće zemlje, osigurava konzularna zaštita u diplomatskim ili konzularnim tijelima bilo koje države članice pod istim uvjetima kao građanima te države

pravo

promatračka misija Europske unije

misija sa zadaćom sprečavanja ili rješavanja sukoba i/ili upravljanja krizom i/ili izgradnje mira promatranjem, nadzorom i izvješćivanjem Europske unije o općoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u državi domaćinu ili prema posebnome ugovoru

pravo