struna tražilica

image shadow

amiloid

nakupina netopljivih bjelančevina u obliku vlakanaca koja se pri amiloidozi u pravilu stvara u tkivima

temeljne medicinske znanosti

amiloidoza

rijedak metabolički poremećaj obilježen izvanstaničnim odlaganjem amiloida

temeljne medicinske znanosti

aminofluorid

organski spoj fluora koji se u obliku otopine primjenjuje pri topikalnoj prevenciji zubnoga karijesa

temeljne medicinske znanosti

amiotrofična lateralna skleroza

degenerativna bolest koja zahvaća gornje i donje motoričke neurone središnjega živčanog sustava, pri čemu mogu biti zahvaćeni i mišići orofacijalnoga područja

temeljne medicinske znanosti

amorfizam

potpuno odstupanje oblika zuba od njegova osnovnog oblika

amorfna koštana sol

skupina nekristalnih soli kalcijeva fosfata iz kojih se oblikuju kristali hidroksilapatita, a koje su u malome udjelu trajno prisutne u amorfnome obliku na mjestima koštane pregradnje

temeljne medicinske znanosti

Amorov ugriz

trag ugriza na tijelu nastao u ljubavnome zanosu, pri čemu zbog izostanka kretnji između zuba i griženoga tkiva nema njegove dublje ozljede

ampula

zataljena cjevčica ili posudica od neutralna stakla koja sadržava po jednu terapijsku dozu sterilnoga lijeka za parenteralnu primjenu

temeljne medicinske znanosti

ampularni dentin

dentin s proširenim lumenom dentinskih tubula zbog demineralizacije i prisutnosti bakterija, koji na mikroskopskoj slici izgleda poput ružina cvijeta

dentalna medicina

amputacija korijena

uklanjanje korijena gornjega kutnjaka pri kojemu se ne oštećuje kruna

dentalna medicina