struna tražilica

image shadow

dvojna zvijezda

sustav dviju zvijezda koje su povezane gravitacijom

fizika

dvojni sustav

fizički sustav koji se sastoji od dvaju tijela

fizika

dvolom

svojstvo nekih kristala da pri lomu svjetlosti u njima umjesto jedne nastaju dvije lomljene zrake, redovna i izvanredna, s uzajamno okomitim polarizacijama

fizika

dvoosni kristal

kristal koji ima dvije optičke osi

fizika

dvosloj

sloj dvaju čvrsto spojenih slojeva različitih materijala

fizika

dvostruka nuklearna elektronska rezonancija

eksperimentalna metoda koja s pomoću magnetske rezonancije istražuje molekulske i elektronske strukture paramagnetskih materijala

fizika

dvostruka piramida

koordinacijski poliedar sastavljen od dviju piramida koje su spojene osnovnim plohama

fizika

dvostruki beta-raspad

rijetki raspad atomske jezgre pri kojemu se emitiraju dva elektrona

fizika

dvovalentni metal

metal čija je valencija dva

fizika

džul

jedinica sustava SI za energiju i rad

fizika