struna tražilica

image shadow

problem

nepoznata tvar ili pojava koja se može otkriti, identificirati ili odrediti tijekom analitičkoga procesa

kemija

procesni analizator

mjerni uređaj za praćenje stanja i promjena u proizvodnome procesu

kemija

procij

najlakši, najčešći i jedini stabilan izotop vodika koji sadržava po jedan proton i elektron, ali ne i neutron

kemija

procjena rizika za okoliš

proces kojim se identificira opasnost i kvantificira rizik za ljudsko zdravlje i oštećenje ekosustava zbog utjecaja kemikalija u okolišu

interdisciplinarne prirodne znanosti

procjena standardnoga odstupanja

veličina koja opisuje rasipanje rezultata za ograničen niz mjerenja iste mjerene veličine

kemija

produkt reakcije

tvar koja nastaje tijekom kemijske reakcije

kemija

produkti uznapredovale glikacije

kemijske jedinke koje nastaju Maillardovom reakcijom Amadorijevih produkata

kemija

prokiralnost

geometrijsko svojstvo akiralnoga objekta ili prostorni raspored atoma koji može postati kiralan u jednome stupnju desimetrizacije

kemija

prolin

neesencijalna, jedina ciklička aminokiselina koja svojom strukturom prouzročuje beta-okrete u bjelančevini

kemija

prometij

radioaktivni kemijski element atomskoga broja 61, 6. periode i 3. skupine, gustoće 7,26 g/cm3, tališta na 931 °C i vrelišta na 2730 °C

kemija