struna tražilica

image shadow

znakovni jezik

prirodni jezik čije su osnovne jedinice znakovi koji se izvode pokretima ruku i glave

filologija

znanstveni stil

funkcionalni stil kojim se pišu znanstveni i stručni radovi, monografije i udžbenici i u potpunosti je u službi logičke organizacije sadržaja

filologija

znanstveno-tehničko prevođenje

prevođenje tekstova tematski povezanih s kakvom znanosti ili tehnikom

filologija

zoonim

ime životinje

filologija

zoonimni frazem

frazem koji za sastavnicu ima naziv životinje

filologija

zubnik

suglasnik tvoren tako da vrh ili prednji dio jezika dodiruje zube

filologija

zubnousnenik

suglasnik u čijemu oblikovanju sudjeluju donja usna i gornji zubi

filologija

zvjezdica

pravopisni znak koji se stavlja ispred riječi koja je uspostavljena rekonstrukcijom ili ispred nepravilnih riječi ili rečenica

filologija

zvonačnik

suglasnik pri čijemu izgovoru nije potpuno zatvoren prolaz zračnoj struji

filologija

zvučan

pri čijemu izgovoru glasnice titraju

filologija