struna tražilica

image shadow

prsten

algebarska struktura koja se sastoji od skupa u kombinaciji s operacijama množenja i zbrajanja tako da s obzirom na zbrajanje čini komutativnu grupu, a množenje je asocijativno i ima neutralni element te je distributivno s obzirom na zbrajanje

matematika

prvi kvadrant

kvadrant u kojemu su obje koordinate točaka pozitivne

matematika

puni kut

kut s mjerom od 360 kutnih stupnjeva

matematika

put

neprekidna funkcija sa zatvorenoga intervala $I=[a,b]$ u određeni topološki prostor

matematika

put na grafu

niz bridova grafa koji povezuje niz vrhova grafa, pri čemu je završni vrh $n$-toga brida ujedno i početni vrh $n+1$-toga brida

matematika