struna tražilica

image shadow

protusjećanje

sjećanje pojedinca koje se suprotstavlja dominantnim obrascima kolektivnoga pamćenja i sjećanja

etnologija i antropologija

psihičko jedinstvo

stajalište prema kojemu sva ljudska bića imaju jednaku temeljnu mentalnu strukturu

etnologija i antropologija

psihološka antropologija

grana sociokulturne antropologije koja proučava međudjelovanje kulturnih i mentalnih procesa

etnologija i antropologija

pubertet

razvojno razdoblje na početku adolescencije čije su značajke ubrzano spolno, tjelesno i psihološko sazrijevanje

etnologija i antropologija

pučka kultura

kulturna obilježja tradicijskih ruralnih zajednica za koje se smatra da su manje izložena promjenama

interdisciplinarne humanističke znanosti

pučka pismenost

različiti oblici teksta koji odstupaju od pravopisne i gramatičke norme standardnoga jezika

etnologija i antropologija

pučka taksonomija

razredba stvarnosti koja se temelji na kulturno specifičnome iskustvu određene zajednice

etnologija i antropologija

pučko jezikoslovlje

predrasude i vjerovanja govornika o vlastitome jeziku i jeziku općenito

etnologija i antropologija