struna tražilica

image shadow

priznato tehničko pravilo

tehnička odredba koju većina mjerodavnih stručnjaka priznaje kao odraz stanja tehnike

terminološke norme

priznavanje

priznavanje valjanosti rezultata ocjenjivanja sukladnosti koje daje druga osoba ili tijelo

terminološke norme

prljava tekućina iz brodova

vodeni otpad koji sadržava ulje iz strojeva ili spremnika na brodovima

terminološke norme

probabilistička metoda

proračunska metoda u kojoj se osnovne varijable promatraju kao slučajne

terminološke norme

probijanje

događa se ako naličje ispitnog uzorka probije metak ili neki njegov dio koji je potpuno prošao kroz naličje, neki čvrsti dio ispitnog uzorka (metal, keramika ili kompozit) tako da potpuno prođe kroz naličje ili ako više od 1 mm vrha noža ili koplja prođe kroz materijal podloge

terminološke norme

probojni napon

minimalni istosmjerni napon koji će izazvati električni proboj između sustava vodiča i metalnog kućišta detonatora

terminološke norme

proces

skup uzajamno povezanih ili međusobno djelujućih radnja koje ulaze pretvaraju u izlaze

terminološke norme

procjedna voda

tekućina koja procuri kroz odloženi otpad i ispušta ili sakuplja u tijelu odlagališta

terminološke norme

proizvod

rezultat procesa

terminološke norme

proizvodnja bioplina

djelatnost prikupljanja zapaljivoga plina proizvedena anaerobnom biološkom razgradnjom otpada

terminološke norme