struna tražilica

image shadow

doza

količina lijeka koja se daje bolesniku

temeljne medicinske znanosti

dozimetar

aparat za mjerenje doza rendgenskoga zračenja

kliničke medicinske znanosti

doziranje

postupak koji prethodi miješanju, a sastoji se u određivanju ukupne količine otisnoga materijala u odnosu na veličinu područja otiskivanja i u doziranju reaktora u odnosu na osnovni materijal

dentalna medicina

dražeja

tableta obložena šećerom, čokoladom ili drugim sredstvom za poboljšanje okusa, zaštitu od vlage, zraka i kisele sredine želudca

temeljne medicinske znanosti

dren

vrpca sterilne gume ili jodoformne gaze postavljena u incidirano tkivo, a koja razmiče rubove reza radi sprečavanja otjecanja gnoja i lučevine

dentalna medicina

drenaža

odvođenje gnoja iz rane

dentalna medicina

drhtanje

brzi, ritmični i nevoljni pokreti tijela ili njegovih dijelova

temeljne medicinske znanosti

druga ždrijelna vreća

ždrijelna vreća koja s okolnim mezenhimom omogućuje razvoj osnove nepčanoga krajnika i od koje se oblikuje krajnična udubina

temeljne medicinske znanosti

drugi kutnjak

kutnjak smješten u bočnom dijelu gornjega ili donjega zubnog luka između prvoga i trećega kutnjaka obilježen širokom griznom plohom, služi za mljevenje hrane

temeljne medicinske znanosti

drugi pretkutnjak

pretkutnjak smješten u gornjem ili donjem zubnom luku između prvoga pretkutnjaka i prvoga kutnjaka, služi za pridržavanje i usitnjivanje zalogaja hrane

temeljne medicinske znanosti