struna tražilica

image shadow

Zajednički europski referentni okvir za jezike

skup smjernica kojima se objekivno opisuju ostvarenja učenika različitih stranih jezika diljem Europe

filologija

zaključna rečenica

bezveznička nezavisnosložena rečenica s rečeničnim konektorom dakle, zato ili stoga u kojoj se druga surečenica odnosi prema prvoj kao zaključak

filologija

zakon otvorenih slogova

općeslavenska tendencija, koja je počela vladati u praslavenskome, da slogovi moraju završavati samoglasnikom

filologija

zalihost

višak obavijesti u komunikaciji koji omogućuje izbjegavanje nesporazuma

filologija

zamjenica

promjenjiva riječ kojom se zamjenjuje koja druga imenska riječ

filologija

zamjensko ime

neslužbeno osobno ime koje se upotrebljava umjesto službenoga

filologija

zanaglasnica

riječ koja nema vlastitoga naglaska, nego se naslanja na riječ ispred sebe i s njom čini jednu naglasnu cjelinu

filologija

zarez

pravopisni znak kojim se označuje inverzija rečeničnih dijelova ili surečenica, suprotnost, umetanje ili naknadno dodavanje te kojim se odjeljuju desetinke od cijeloga broja

filologija

zastarjeli naziv

naziv koji se upotrebljavao u prošlosti, ali više nije u uporabi

filologija

zastarjelica

riječ ili izraz na prijelazu iz aktivnoga u pasivni leksik

filologija