struna tražilica

image shadow

žabica

naprava s nazubljenim ekscentričnim polugama s oprugama za zaustavljanje konopa

brodogradnja

žestoki vjetar

vjetar jačine sedam bofora i brzine od 50 do 61 kilometara na sat

geofizika

živi kraj užeta

kraj užeta kojim se radi i koji je opterećen

tehnologija prometa i transport

žlijeb pramčane statve

središnji lim opločenja pramčane statve od kobilice do vrha pramca

brodogradnja

žuta groznica

karantenska bolest virusne etiologije koju prenosi komarac vrste Aedes aegypti

javno zdravstvo i zdravstvena zaštita