struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

zimsko nadvođe za teret drva za sjeverni Atlantik

najmanje nadvođe za teret drva kada je brod na sjevernome Atlantiku u zimskome razdoblju

brodogradnja

zjevača

pojačani otvoreni prsten za vođenje užeta u ogradi broda

brodogradnja

zjevača s valjcima

zjevača u oplati ili na palubi broda s ugrađenim valjcima

brodogradnja

zlonamjerna šteta

šteta osiguranomu interesu nanesena isključivo namjernim djelovanjem trećih osoba

pravo

zlonamjerni čin

djelovanje trećih osoba protiv osiguranoga interesa koje rezultira zlonamjernom štetom

pravo

znak upozorenja za oluju

govorno radijsko upozorenje o pojavi oluje

geofizika

znanstvenoistraživački brod

specijalni brod za znanstvena ili tehnološka istraživanja i komercijalno iskorištavanje mora, morskoga dna ili njegova podzemlja

brodogradnja

znojenje tereta

vlaženje tereta zbog kondenzacije

tehnologija prometa i transport

zona oznake

područje u regatnome polju oko regatne oznake unutar udaljenosti od triju duljina trupa njoj bliže jedrilice

tehnologija prometa i transport

zračna masa

velika količina zraka vodoravno ujednačenih svojstava i njihove okomite raspodjele

geofizika