struna tražilica

image shadow

prstenasti svod

svod koji natkriva prostor ili dio prostora između dvaju tlocrtno koncentričnih krugova

povijest umjetnosti

prvi menijan

donji menijan rezerviran za ekvite

povijest umjetnosti

pseudodipter

antički grčki hram pravokutne tlocrtne osnove koji se sastoji od pronaosa, naosa i opistodomosa obavijenih trijemom s jednim nizom stupova, a dubina trijema jednaka je zbroju dvaju interkolumnija i donjega promjera stupa trijema

povijest umjetnosti

pseudoperipter

antički grčki hram pravokutne tlocrtne osnove koji se sastoji od pronaosa, naosa i trijema i kojemu se kolonade sljubljuju sa zidom cele

povijest umjetnosti

pseudotir

tajna vrata koja omogućuju neprimjetno ulaženje i izlaženje iz prostorije

povijest umjetnosti

pteroma

prostor između zida cele i pterona

povijest umjetnosti

pulpit

povišena platforma iza orkestre a ispred čela skene rimskih teatara koju upotrebljavaju glumci u predstavi

arhitektura i urbanizam

pulvinarij

prostorija u rimskome hramu u kojoj se postavljao kauč za božanstva na vjerski blagdan lektisternij

povijest umjetnosti

puškarnica

otvor s nišom u bedemu namijenjen upotrebi ručnoga vatrenog oružja

povijest umjetnosti

putej

bunar koji se opskrbljuje vlastitim prirodnim izvorom vode

povijest umjetnosti