struna tražilica

image shadow

prorok

osoba koja tumačeći božansku volju predviđa budućnost

etnologija i antropologija

prostor aktivnosti

dio arheološkoga nalazišta na kojemu se provodila određena ljudska aktivnost

etnologija i antropologija

proširena obitelj

nuklearna obitelj koja živi zajedno s drugim rođacima

etnologija i antropologija

protestantska etika

protestantski svjetonazor i društvene vrijednosti

etnologija i antropologija

protok energije

promjene u količini i obliku energije zbog njezine sustavne uporabe u ekološkome sustavu

etnologija i antropologija

protonacionalizam

osjećaj vlastitoga kolektivnog identiteta utemeljen na zajedničkome podrijetlu koji prethodi nacionalnoj osviještenosti

etnologija i antropologija

prototip

reprezentativan primjerak kategorije

interdisciplinarne humanističke znanosti

protudiskurs

diskurs koji pružanjem otpora ustaljenim diskursima ostvaruje kulturne i povijesne promjene

interdisciplinarne humanističke znanosti

protuhegemonija

otpor hegemonijskoj kulturnoj, društvenoj i političkoj moći s ciljem promjene političkoga poretka

etnologija i antropologija

protukultura

kulturna praksa neke društvene skupine koja se svojim vrijednostima i normama izravno suprotstavlja dominantnoj kulturi

etnologija i antropologija